En wat nog erna, door mij als burger?

Gesteld: de raadsverkiezingen leiden niet tot een hele duidelijke kiezersuitspraak: wel of niet verder schaal-vergroten…

En dus is er wat dat aangaat geen reden voor de provincie om van het ingeslagen pad af te wijken.

Zijn burgers, als ze dat zouden willen, dan in staat om de provincie in haar voorstellen te beïnvloeden, of het parlement in haar besluiten?

Dat valt in elk geval niet uit te sluiten.

Intussen gaat de Denktank voort op het door haar ingeslagen pad:

  • Bewaken dat het ‘geen opschalen zonder afschalen’ op de agenda van nieuwe college’s verschijnt.
  • Idem voor ‘afschaling gelijktijdig en gelijkwaardig met opschaling’.
  • Idem voor het realiseren van de voorwaarden voor een duurzame inzet daarbij, door burgers in wijken en kernen.
  • Eraan werken dat de afschaling concreet gestalte krijgt, in de vorm van instrumentarium en wijkpilots.

Burgerinzet is daarbij nodig. Liefst ook de uwe.