Kun je de afstand bestuur-burger ook op andere manieren verkorten?

Het simpele antwoord is: ja, er zijn alternatieven.

Er zijn in de afgelopen jaren veel ideëen voor ontwikkeld.

Er is zelfs een speciaal programma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor opgezet: Democratic Challenge, wat uitmondt in allerlei vernieuwende invullingen binnen de lokale democratie. Met veel burgerparticipatie.

Afschaling naar wijken en kernen is daarbinnen een van de vormen.

Op deze Democratic Challenge is overigens ook al wel kritiek gekomen: het zou nogal doorslaan in allerlei eigentijdse, al te speelse ideetjes. Alsof het openbaar bestuur verregaand met de assertieve burger mee moet buigen, zonder nog een belangenafweging te kunnen maken.

Wij kwamen op onze ronde ook een enkele politieke partij tegen die er (terecht) een punt van maakt dat in deze tijd extra aandacht nodig is, om het belang van de minder assertieve of  minder actieve burger niet te laten overschreeuwen.

Begrippen als participatieladder en   e-democratie spelen in een rol binnen deze vernieuwingsbeweging. In veel van de partijprogramma’s uit de regio, kwamen wij elementen uit dit gedachtengoed tegen.

Ook vonden we in de regio een splinternieuwe partij, die zich profileert als (Gooise) pionier met edemocratie.