Op welke mogelijke belangen en vertekeningen moet je als kiezer alert zijn?

Dit vergt even advocaat van de duivel spelen….

Wat hier en daar mogelijk een rol zou kunnen spelen:

Lokale partijen ontlenen hun (huidige) identiteit en bestaansrecht aan de gemeente waarin ze opereren. Ze zien het allicht niet als een positieve uitdaging om in een breder samengestelde raad van een gefuseerde gemeente te gaan opereren.

Bij landelijke partijen, lokaal actief, is het denkbaar dat uw raadskandidaten dromen van een mooie carriere op een ‘hoger’ overheidsniveau (provincie of rijk). Zo’n kandidaat zou mogelijk situaties willen vermijden waarin hij of zij landelijke partijkaders voor de voeten loopt

Burgemeesters en wethouders die zich ‘geplaagd’ voelen door de problemen van de huidige situatie (bestuurlijke drukte, zich steeds herhalende, moeizame onderhandelingen met partner-gemeenten in de regio) zouden in een psychologisch verklaarbare tunnelvisie verstrikt kunnen raken. Ditzelfde kan zich voordoen bij provinciale bestuurders die last ondervinden van de huidige situatie.

Het zijn tenslotte allemaal maar mensen!

Als kiezer (en ook gewoon als mens) is het goed om vertrouwen te kunnen schenken. Maar dat is niet hetzelfde als blind vertrouwen. Constructief zijn, prima. Tegelijkertijd blijft het altijd nodig om autoriteiten kritisch te blijven volgen. Houd ze scherp, zo help je ze tevens in continue verbetering.