Wat voerde die Denktank dan voor 2018 uit?

In het voorjaar van 2016 werd een plotselinge bestuurlijke voortvarendheid zichtbaar, na de al jaren slepende discussies over gemeentelijke schaalvergroting in de regio.

De provincie gaf het bureau Deloitte opdracht een onderzoek te doen naar ‘Bestuurskracht’ bij de gemeenten in Gooi en Vechtstreek.

Enkele leden-in-spe van de toen nog niet bestaande Burger-Denktank Schaalvergroting G&V kregen de (mede door Hilversum beoordeelde) vraagstelling aan Deloitte onder ogen en verbaasden zich over een zekere eenzijdigheid daarin.

Continue reading “Wat voerde die Denktank dan voor 2018 uit?”