Einddoel van gemeentelijke schaalvergroting: een relatief begrip…

Met Gooistad nog slechts als ‘stip op de horizon’ tekent zich voor kritische beschouwers nu al een reden af om de gewenste schaal te relativeren.

Recent geeft de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek aan zich te willen gaan richten op een fusie met die van Flevoland. Reden: hoge veiligheidseisen en krap bij kas.

De noodzaak van een Gooistad ontleenden bestuurders onder meer aan de groeiende regionale  samenwerkingsverbanden.

Daarbij speelde met name een rol dat gemeenteraden het lastig vinden om op zulke bovengemeentelijke verbanden nog democratische controle uit te oefenen.

Datzelfde argument hanterend, zou straks dus een boven-gooische gemeentelijke schaal wenselijk gaan worden.

Waarmee de deugdelijkheid van de schaalgrootte-redenering te relativeren is.

Zoals elders op deze site de vraag wordt gesteld: hoe stel je de juiste schaal eigenlijk vast?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *