Hoe kwam dit overzicht tot stand?

De denktank nodigde alle politieke partijen in de regio uit om te reageren op negen gedetailleerde stellingen, die ze formuleerde.

Daarbij was de ambitie niet: de meningen over allerlei voors en tegens van schaalvergroting in kaart te brengen. Daar is in de regio al jarenlang over gecommuniceerd. Met als enige conclusie: zoveel hoofden, zoveel zinnen.

De Denktank concentreerde zich in de eerste plaats op wat haar het meest belangrijk leek: het serieus nemen van het zwaarste risico van de bestuurlijke schaalvergroting.

Allereerst door dit risico publiekelijk te benoemen, ondanks de kennelijke koudwatervrees van sommigen hierin.

Dat zwaarste risico is: vergroting van de afstand bestuur – burger, waardoor het wantrouwen bij deze laatste groeit (dit noemden we ook wel: het Europa-effect).

Vervolgens om als betrokken inwoners onze bestuurders te helpen bij het verantwoord omgaan met dit risico.

Wat de denktank betreft is daarbij het motto: “geen opschaling, zonder afschaling”. Met andere woorden: de beide bewegingen dienen in het schaalvergrotingstraject gelijkwaardig en gelijktijdig aandacht te krijgen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *