Spaak in het Arhi-wiel

De provincie Noord-Holland beëindigt de arhi-procedures waarmee ze van bovenaf verdere gemeentelijke schaalvergroting in de Gooi en Vechtstreek had willen aansturen.

Dat betekent dat het weer aan de gemeenten zelf is om met oplossingen ter versterking van de bestuurskracht te komen.

De provincie wijst erop dat gemeenten nu samen met de minister van BZK kunnen bezien hoe de door deze laatste bepleitte flexibiliteit in oplossingen te bereiken is.

In dit verband is het goed om ook even stil te staan bij de Thorbeckelezing die minister Kajsa Ollongren in oktober gaf.

Daarin zei ze onder meer: “Evenals in de tijd van Thorbecke bestaat er bij mensen onbehagen over de manier waarop het land bestuurd wordt”. Waarop ze pleit voor meer ruimte voor maatwerk, ook in de wijze waarop gemeenten willen werken en samenwerken.

In het Beleidskader Gemeentelijke Herindeling 2013 van Plasterk werd nog geredeneerd dat een sterkere rol van de provincie nodig was om de gemeentelijke herindelingen te versnellen. In het nieuwe Concept Beleidskader wordt deze provinciale rol juist aan striktere voorwaarden gebonden.

Wat voor de provincie nu dus reden is de arhi-procedures niet door te zetten. Ook al omdat ze verwacht dat daar geen parlementaire steun meer voor zal zijn.

Nu maar zien hoe creatief onze gemeenten zullen zijn bij het vinden van maatwerk-oplossingen. Zo komen naast fusie wellicht meerdere realistische alternatieven in beeld. Waarna de keuze van oplossingen beter onderbouwd kan gebeuren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *