Waarom deze inventarisatie?

De Denktank investeerde veel tijd in deze inventarisatie, omdat:

  • kiezers zich gaan realiseren dat schaalvergroting in de hele regio nu het belangrijkste verkiezingsthema is (bepalend voor wat inwoners de komende 10-15 jaar van hun lokaal bestuur gaan merken)
  • de partijstandpunten over dit onderwerp voor de kiezer toegankelijk en helder moeten zijn
  • de partijprogramma’s hier in zeer wisselende mate aandacht aan besteden

Daarbij komt, dat het kieskompas hier niet helpt: sommige partijen kwamen nadien tot nieuwe inzichten.

Nadat de Denktank sinds de oprichting medio 2016 haar werk buiten de spotlights verrichte, nam ze zich in december j.l. voor haar denkwijze in de verkiezingsperiode naar buiten te gaan brengen.

Dat startte met een inleidend artikel in de Gooi en Eembode van 15 februari 2018.

Op 13 maart was de Denktank uitgenodigd om als speciale gast aan te schuiven bij het Goois Verkiezingsdebat van tv NH.

En op 15 maart verscheen een volgend artikel in de Gooi en Eembode, met de belangrijkste conclusies van de Denktank n.a.v hun onderzoek naar de Hilversumse partij-standpunten.

Geeft u de voorkeur aan een wat uitgebreidere versie van dit laatste artikel, waarin de partijstandpunten op alle wezenlijke onderdelen van de schaalvergroting staan? Klik dan hier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *