Wat betekent afschaling concreet?

Afschaling betekent:

Het bereiken van een situatie waarin wijken, buurten en kernen alles wat zich leent om lokaal te regelen, ook zelf kunnen regelen.

De belangrijkste vereisten daarvoor:

  1. actieve identificatie: inwoners (h)erkennen hun eigen wijk, buurt of kern,  stellen er belang in en weten zich te organiseren
  2. iets wat kan doorgaan voor een ‘dorpsplein’ (een centraal, fysiek punt waar mensen elkaar als vanzelf tegen het lijf lopen, waarvan de communicatiefunctie is verlengd via een wijkblad, een virtueel platform, etc.)
  3. beslissingsbevoegdheden (binnen voorwaarden, waaronder wijk-vertegenwoordigende legitimiteit)
  4. blijvend ter beschikking staande middelen
  5. blijvend ter beschikking staande menscapaciteit, zowel vanuit de wijk zelf als vanuit de gemeente
  6. de ruimte om naar eigen inzicht zaken aan te schaffen, expertise & coaching in te huren, e.d.
  7. maatwerk-instrumentarium; bouwstenen om afschaling in te vullen op een wijze die past bij de organisatie van wijk, buurt of kern

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *