Wat vindt u op deze site?

Deze site bied u compact inzicht in wat onze politieke partijen in de regio vinden van de bestuurlijke schaalvergroting.

Allereerst via de reacties vanuit de partijen op de stellingen die de Denktank ze voorlegde, geconcentreerd op het vraagstuk: verantwoord benoemen en beheersen van het zwaarste risico.

De cruciale vraag is: hoe voorkomen we vervreemding?

Bij het tabblad van elke gemeente vindt u een overzicht van de antwoorden eens / oneens op alle negen Denktank-stellingen. Dat wil zeggen, van die partijen die onze tabel met stellingen ingevuld terugstuurden.

In een enkel geval waarbij een partij geen antwoord invulde, konden we dat soms direct uit het partijprogramma of een andere uiting halen. Dat maakten we in het overzicht kenbaar, middels een groengekleurd kruisje.

Als aanvulling op dit globale overzicht vindt u per gemeente ook een meer gedetailleerde vergelijkingstabel. Daarin namen we citaten van alle partijen op, of ze nu op onze oproep reageerden of niet, lettend op de vier meest essentiele punten:

  1. Wil deze partij uiteindelijk de hele regio verenigd zien in 1 Gooistad?
  2. Wat zegt de partij nu precies over afschaling?
  3. Heeft de partij idee-en hoe de continuiteit van zo’n wijk-democratie te verzekeren is? (u zult zien, daar zijn partijen nog nauwelijks aan toe)
  4. Hebben de inwoners, volgens deze partij, iets in te brengen bij de bestuurlijke schaalvergroting?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *