Wie zijn dat, in die Burger-Denktank Schaalvergroting G&V?

In dit per augustus 2016 gestartte burger-initiatief verenigden zich vier inwoners van de Hilversumse Meent, die zich rond het onderwerp inzetten voor de regio Gooi en Vechtstreek.

Ze brengen daarbij de 42-jarige ervaring in van een Hilversumse wijk, die sinds sinds haar inrichting opereert met een zelfbeschikking die binnen Hilversum behoorlijk uniek is.

En die daar dus ook de praktische voor- en nadelen grondig van kent.

Sinds februari 2018 opereert de Denktank in een iets gewijzigde samenstelling:

Chiel van Eendenburg, voormalig beleidsambtenaar gemeente Amsterdam (bekend met Stadsraden e.d.), burger-ervaringsdeskundig met initiatieven als Meentkracht, inwonerscollectief N-236 en energie-coöperatie Hilverzon.

Fred van Leeuwen, strategie-consultant en verandermanager, ervaren in fusies & splitsingen en met lokale burger-initiatieven. Meer op diens LinkedIn-profiel.

 

 

 

 

Wim Schaap, professional en actief burger in Wijdemeren. Meer info volgt, vooralsnog ook in te winnen via Wim’s LinkedIn profiel.

Totaan de Raadsverkiezingen op 21 maart 2018 was ook Jan Heinen, voormalig schoolleider / onderwijsbestuurder, met (onder meer) fusie-ervaring, actief lid.

Voorts kent de Denktank enkele adviserende leden, op specifieke onderwerpen.

De Denktank koerst niet slechts op eigen inzichten en ervaringen, maar maakt waar nodig gebruik van haar netwerk met experts op deelterreinen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *