Wat is toch die ‘bestuurskracht’?

Een bestuurskrachtig bestuur is voldoende in staat om haar ambities en opgaven waar te maken. Die ambities en opgaven kun je uitsplitsen naar het lokale en het regionale niveau.

Op het lokale niveau, binnen een gemeente kun je bijvoorbeeld denken aan zaken als: het ontwikkelen & beheren van het gemeentelijke wegennetwerk en van groenvoorzieningen, het uitvoeren van de bevolkingsadministratie, het opleggen en innen van heffingen, het waarborgen van welzijn en zorg, het verzekeren van de openbare veiligheid.

Regionaal aan: natuurbeheer (natuur trekt zich immers van grenzen niets aan), maar ook aan het behartigen van je gezamenlijke belangen tegenover de NS en Pro-rail, Rijkswaterstaat (snelwegen), Schiphol, grote, hongerige broer Amsterdam, maar ook tegenover de provinciale- en de rijksoverheid.

En waar een gemeente lokaal niet sterk genoeg is, ligt samenwerking in een gedeeld dienstencentrum voor de hand. Een notoir voorbeeld is: Informatie Technologie. Weinig gemeenten in de regio hebben een omvang waarbij deze dienstverlening deskundig en met voldoende continteit in de lucht te houden is.

Laat staan dat een wethouder deze meest lastige uitdaging er even bij doet: het bestuurlijk leiden van zo’n abstracte, kwetsbare activiteit. Grote broer Amsterdam kan ervan meepraten. En ook het rijk heeft het licht na decennia van falen nog niet gezien. Je zou bijna zeggen: bestuurskracht door schaalgrootte hoezo?