Wie zijn dat, in die Burger-Denktank?

In dit per augustus 2016 gestartte burger-initiatief verenigden zich vier inwoners van de Hilversumse Meent, die zich rond het onderwerp inzetten voor de regio Gooi en Vechtstreek.

Ze brengen daarbij de 42-jarige ervaring in van een Hilversumse wijk, die sinds sinds haar inrichting opereert met een mate van zelfbeschikking die binnen Hilversum behoorlijk uniek is.

En die daar dus ook de praktische voor- en nadelen grondig van kent.

Sinds februari 2018 opereert de Denktank in een iets gewijzigde samenstelling, van links naar rechts gezien:

Chiel van Eendenburg, voormalig beleidsambtenaar gemeente Amsterdam (bekend met Stadsraden e.d.), burger-ervaringsdeskundig met initiatieven als Meentkracht, inwonerscollectief inspraak N-236 en energie-coöperatie Hilverzon.

Fred van Leeuwen, strategie-consultant en verandermanager, ervaren in fusies & splitsingen en met lokale burger-initiatieven. Meer op diens LinkedIn-profiel.

Jan Heinis, voormalig schoolleider / onderwijsbestuurder, met (onder meer) fusie-ervaring.

en een aspirant-lid uit Wijdemeren (waarover we binnenkort meer hopen te vertellen).

De Denktank koerst niet slechts op eigen inzichten en ervaringen, maar maakt waar nodig gebruik van haar netwerk met experts op deelterreinen.