Wijdemeren

Allereerst een gedetailleerd overzicht van citaten uit alle partijprogramma’s, gericht op de vier meest essentiële punten:

  1. Wil de partij uiteindelijk de hele regio verenigd zien in 1 Gooistad?
  2. Wat zegt de partij nu precies over afschaling?   (wijk-democratie)
  3. Heeft de partij ideeën hoe de continuïteit van zo’n wijk-democratie te verzekeren is?
  4. Hebben de inwoners, volgens deze partij, iets in te brengen bij de bestuurlijke schaalvergroting?

Bij dit overzicht is het zaak om heel precies te lezen, zodat je ook ziet wat er niet staat. Zo reppen veel partijen bij stelling-5 (geen opschaling zonder afschaling) van wijkendemocratie, kernenbeleid, dorpsraden, etc.

Maar alleen als dat er expliciet bij staat, is die partij het eens met de Denktank dat afschaling gelijktijdig en gelijkwaardig met de schaalvergroting moet gebeuren.

Dan is er het samenvattend overzicht van hoe partijen reageerden op de negen stellingen van de Denktank. Bovenin zijn daar onze scores te vinden, die aangeven hoe concreet en volledig het partij-programma de schaalvergroting behandelt.

In het vervolg van deze tabel staan partij-reacties op alle negen door de Denktank voorgelegde stellingen. Toegespitst op een verantwoord benoemen en beheersen van het zwaarste risico: het voorkomen van vervreemding. De reacties hier zijn ingevuld door twee Weesper partijen (VVD en WSP).

Ook verhelderend is de Overzichtstabel uit het Nieuwsblad Wijdemeren.